banner
Login Member
User  
PassW  

 

 

 

[ยุมอัตสัญจร]

 

[ATT &SW Gottalent]

 

[Meet & Eat]

 

[นักเรียนแลกเปลี่ยน]

[กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ]

[กิจกรรมวันปีใหม่ ]

[กิจกรรมวันครู]

[MOU]

[ดูรูปภาพ]

[กิจกรรมเดือนรอมฎอน]

[ดูรูปภาพ]

[ดูรูปภาพ]

 

[ภาพประกวดห้องเรียน]

[จินตคณิต]

[Braind Fitness]

[ดูรูปภาพ]

[อณุบาลทัศนศึกษา]

[จิตอาสา]

RAYAEDILFITRI

 

[Intramural sports]

ทัศนศึกษาสงขลา

 

[ณ ค่ายจุฬาพร]

 

ทัศนศึกษาครูส.ว

[เข้าค่ายลูกเสือตรัง

 

เข้าค่ายลูกเสือ

เลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมอัลฮิจเราะห

[กิจกรรมงานวันเด็ก]

[กิจกรรมยิงจรวดน้ำ]

[Math junior Camp]

กิจกรรมอัลฮิจเราะห

ปรับปรุงหลักสูตร

กิจกรรมวันภาษาไทย

[กิจกรรมตอบคำถาม]

 

กิจกรรมงานวันวิชาการ

ปรับปรุงหลักสูตร

กิจกรรมประกวดห้องเรียน

 

ครูในดวงใจ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมหน้าเสาธง

[พิธีมอบประกาศ]

กิจกรรมบำเพ็ญประโยค

ทัศนศึกษา ณ เขาตันหยง

 

ปั่นรัก

[โครงการประชาธิปไตย]

[ต้อนรับรอมฎอน]

[อบรมณ์ผู้บังคับบัญชา]

[พิธีมอบประกาศ]

[Bike For Dad]

[Science junior]

[กิฬาสีประจำปีการศึกษา]

[ยุมอัตสัญจร]

[ATT &SW Gottalent]

[Meet & Eat]

[นักเรียนแลกเปลี่ยน]

[อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ ]

[ปั่นเพื่อสุขภาพ]

   

 

 

 

 

 

 

 

 

picture
English Program
Daimond
 

 

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส
ตั้งอยู่ซอยพนาสณฑ์ ถนนพนาสณฑ ตำบลบางนาค อำเภอเมื่อง จังหวัดนราธิวาส 96000
Copyright © 2013 suansawan.ac.th All rights reserved. ( Webmaster : vee_petronas@hotmail.com )