banner
Login Member
User  
PassW  

 

 

       
   

[ดูรูปภาพ]

ทัศนศึกษา ณ เขาตันหยง

[พิธีมอบประกาศ]

[Math junior Camp]

[Braind Fitness]

[Intramural sports]

 

[ภาพประกวดห้องเรียน]

[กิจกรรมตอบคำถาม]

RAYAEDILFITRI

 

[เข้าค่ายลูกเสือตรัง

[อณุบาลทัศนศึกษา]

 

ครูในดวงใจ

 

ทัศนศึกษาครูส.ว

[กิจกรรมงานวันเด็ก]

ทัศนศึกษาสงขลา

กิจกรรมบำเพ็ญประโยค

กิจกรรมอัลฮิจเราะห

ปรับปรุงหลักสูตร

 

เข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

 

ปั่นรัก

[กิจกรรมยิงจรวดน้ำ]

 

กิจกรรมงานวันวิชาการ

meet&eat

กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมประกวดห้องเรียน

กิจกรรมวันภาษาไทย

 

รอมฎอนสัมพัน

   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

picture
English Program
Daimond
 

 

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส
ตั้งอยู่ซอยพนาสณฑ์ ถนนพนาสณฑ ตำบลบางนาค อำเภอเมื่อง จังหวัดนราธิวาส 96000
Copyright © 2013 suansawan.ac.th All rights reserved. ( Webmaster : vee_petronas@hotmail.com )