banner
เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม  

Login Member
User  
PassW  

 

 

 

คลิก คลิก
   

ประกาศจากโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566 [คลิก]

ด้วยทางโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ได้กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่1 ตามกำหนดการดังนี้ [คลิก]


 


 

 

 

 

โดยนักเรียน อีพี โดยนักเรียน ไดมอนด์ โดยนักเรียนทั่วไป พากย์ภาษามลายู

วิดีโอประกาศการรับสมัคร

วิดีโอแนะนำห้องเรียน โปรแกรม

 

W e l c o m e to Suansawan vithaya

 

30 ปี สวนสวรรค์วิทยา
เชิญเที่ยวงานวิชาการ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
เชิญชม ย้อนรอย อดีต 30 ปี สวนสวรรค์ และงานนิทรรศการ ผลงานนักเรียน พร้อมการแสดง
ความสามารถของนักเรียน ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561ตั้งแต่เวลา 09:00 - 15:00 น.

 

[ดูรูปภาพ]

 

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
.. ทัศนศึกษา เด็กเก่ง สวนสวรรค์วิทยา ณ เพชรบุรี-ประจวบ
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งวันนี้เราจะพาเที่ยวตามรอยพ่อ
พร้อมดูแนวทางในการจัดทำแปลงเกษตรตัวอย่างแบบบูรณาการ..

 

[ดูรูปภาพ]

 

 

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
ทัศนศึกษา E.P on Tour ณ.ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2560
 

 

[ดูรูปภาพ]

 

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
กิจกรรมแปรอักษรเลข ๙ รำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกิฬา อาคาร1 โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา วันที่ 23 พฤศจิกายน 59
 

 

[ดูรูปภาพ]

 

 

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
รวมภาพกิจกรรมการละเล่นของนักเรียนแลกเปลี่ยน [ดูรูปภาพ]
- serkolah Sri wakaf Bharu (klantan,Malaysia) [ดูรูปภาพ]
- Serkolah Panggu (klantan , Malasia) [ดูรูปภาพ]

- Serkolah sri Kimbung (klantan , Malasia) [ดูรูปภาพ]

- Serkolah Islam Aspshofa (perkanbaru , Indonesia) [ดูรูปภาพ]
[ดูรูปภาพ]

 

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
โรงเรียนสวนสวรรค์ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดอีพี (EP.Market)
มีการขายสินค้าหลากหลายรูปแบบ ของนักเรียน ป. 1-6 English Program และประกวดร้าน
ค้า เพื่อชิงรางวัล ภายใต้ Concept ลดภาวะโลกร้อน

 

[ดูรูปภาพ]

 

 

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ไปแข่งขันงานมหกรรม วิชาการ ณ รร.นราธิวาส
และ ศบย 12 จังหวัดยะลา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
 

 

[ดูรูปภาพ]

 

โรงเรียนสวนสวรรค
ทางไดจัด้โครงการเสวนา และ อบรมโครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคคลากร ใน
โรงเรียน วันที่ 23-24 ก.ย 59 ณ ห้อว ดาวูดคอนฟาเร็นจ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ซึ่ง เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้าง สร้างความคิด และทัศนคติที่ดีในการทำงาน ให้ดีขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง

[ดูรูปภาพ]

 

Welcom to Suansawan vithaya Scholl
ยินดีต้อนรับ คณะ จาก SEK. SEB. Wakaf Baru, Malaysia , SEK. SEB. PangGu
Malaysia และ คณะผู้ปกครองนักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2559 ณ ห้องดาวูดฯ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

 

[ดูรูปภาพ]

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
ได้จัดกิจกรรมวัน Raya Aidilfitri1437โดยมีผู้รับใบอนุญาตมาเปิดพิธีกิจกรรมวันรายา
และได้มอบขนมแด่นักเรียนทุกคนและคุณครูทุกท่าน...

 

 

[ดูรูปภาพ]

 

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
การสัมมนา “กิจกรรมการเรียนรู้โดยการ Coaching”
 
 

 

[ดูรูปภาพ]

 

 

suan

 

 

 
 
 
 

 

 

หนังสื่อราชการ

 

 

 

ข่าว สพฐ นรา

 

 

 

ข่าวการเมือง

 

 

 

ข่าวเทคโนโลยี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส
ตั้งอยู่ซอยพนาสณฑ์ ถนนพนาสณฑ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมื่อง จังหวัดนราธิวาส 96000
Copyright © 2013 suansawan.ac.th All rights reserved. ( Webmaster : Raveemaae@gmail.com )


iweb besucherzähler