banner
เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม  

Login Member
User  
PassW  

 

 


รับสมัครนักเรียนผ่านออนไลน์ กรุณาสแกน Qr Code

[คลิกตรงนี้]

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสื่อราชการ

 

 

 

ข่าว สพฐ นรา

 

 

 

ข่าวการเมือง

 

 

 

ข่าวเทคโนโลยี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส
ตั้งอยู่ซอยพนาสณฑ์ ถนนพนาสณฑ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมื่อง จังหวัดนราธิวาส 96000
Copyright © 2013 suansawan.ac.th All rights reserved. ( Webmaster : vee_petronas@hotmail.com )